SGLT2-I: השפעות מעבר לאיזון ערכי הסוכר?

מרצה: ד"ר דרור דיקר
מנהל מחלקה פנימית, ד' מרכז רפואי רבין והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, יו"ר החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר.