תגובה היפרטנסיבית למאמץ – מה המשמעות לטווח קצר ולטווח ארוך?

מרצה: פרופ' יהונתן שרעבי
מנהל היחידה ללחץ דם, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר.