הטיפול בדיסליפידמיה – לקראת עידן חדש?

מרצה: פרופ' יעקב הנקין
מנהל השרות למניעת מחלות לב וטיפול בשומני הדם, המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי סורוקה.