מחקר ה-SPRINT – דיון

מרצה: פרופ' יהונתן שרעבי
יו"ר החברה ליל"ד בישראל
הסיקור בחסות בלתי תלויה