הצגת מחקר ה-SPRINT בראי הזמן

מרצה: פרופ' אהוד גרוסמן
המרכז הרפואי שיבא ודיקן הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת ת"א
הסיקור בחסות בלתי תלויה