אפשרי בריא – התכנית הלאומית לאורח חיים פעיל ובריא

מרצה: פרופ' איתמר גרוטו
ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות
הסיקור בחסות בלתי תלויה