סימפוזיון סגול לתפקוד הקוגניטיבי בתסמונת המטבולית | והפעם תפקוד קוגניטיבי ביתר לחץ דם | 11.11.2015