הגשת תקצירים לכנס השנתי של החברה לטרשת עורקים 22-24.10.2020 | פסטורל כפר בלום

החברה לטרשת עורקים

הגשת תקצירים לכנס השנתי 22-24.10.2020 | פסטורל כפר בלום

הכנס השנתי 2020

החברות התומכות באתר החברה:

Repatha Praluent

ozempic