The 6th International Conference on PreHypertensio, Hypertension, Metabolic Disorders and Cardiovascular Disease

תאריך: 28/02/2019 - 03/03/2019
הכנס יתקיים בתאריך 28 בפברואר- 3 במרץ 2019, בווילנה ליטא : הכנס ידון בנושאים הנושקים לתחום העניין של החברה ליתר לחץ דם : התסמונת המטבולית, יתר לחץ דם, דיסליפידמיה, סוכרת, השמנה ותחלואת לב וכלי דם. להמשיך לקרוא

סקירת עיתונות / ינואר 2019

תאריך: 31/01/2019
מאת: פרופ' יאיר יודפת
  • האם טרום-יל"ד קשור בסיכון מוגבר ל – LVH?
  • האם לחץ דם גבוה מ – 120/80 ממ"כ במרפאה קשור כבר בירידה בנפח החומר האפור באיזורי המוח?
  • האם דופק אמבולטורי שווה או מעל 74 בלילה קשור בפגיעה באברי מטרה, בלחץ דם גבוה יותר וב – nondipping בחולים עם מחלת כליות כרונית?
  • האם אנשים עם משקל עודף או השמנה נמצאים בסיכון לפתח יל"ד גם אם הם בריאים מבחינה מטבולית? – מטה-אנליזה.
  • האם סוכרת אצל האם בהריון היא גורם סיכון ליל"ד בצאצאים?
  • ועוד...
להמשיך לקרוא

האם הממצא באחד ממחוזות סין שההיארעות של יל"ד מכפילה את שיעורה כל 10 שנים בגיל דומה כל כמה ששנות הלידה מתקדמות יותר, ימצא נכון גם אצלנו?

תאריך: 31/01/2019
מטרת המחקר שבוצע במחוז גואנגזו בסין היתה לבדוק את השפעת הגיל בזמן האבחנה, בזמן לוח השנה ובזמן הלידה על השינוי בשכיחות של יל"ד משנת 2004 ועד 2013. להמשיך לקרוא

האם תזונה ים-תיכונית בקשישים מורידה את לחץ הדם ואת קשיות העורקים?

תאריך: 31/01/2019
מטרת המחקר האקראי והמבוקר NU-AGE (New Dietary Strategies Addressing the Specific Needs of Elderly Population for Healthy Aging in Europe) היתה לבדוק השפעת תזונה בסגנון ים-תיכוני על קשיות העורקים. במחקר בן 12 חודשים נמדד לחץ הדם בקרב 1,294 אנשים בריאים בגיל 65 עד 79 שגרים ב – 5 ארצות באירופה וקשיות העורקים בקרב 225 משתתפים. להמשיך לקרוא

האם ירידה בקוגניציה תלויית-לחץ דם גדולה יותר בשחורים בהשוואה ללבנים ובגברים בהשוואה לנשים?

תאריך: 31/01/2019
מטרת המחקר הלאומי האמריקאי הרב-מרכזי שכלל 22,164 אנשים לבנים ושחורים מגיל 45 ומעלה ללא כל הפרעה בקוגניציה או אירוע מוחי היתה לבדוק האם שינויים בקוגניציה שקשורים בלחץ הדם הסיסטולי, לחץ הפעימה וממוצע לחץ הדם מושפעים מגיל, גזע ומגדר. להמשיך לקרוא