האם מחקר רב-משתתפים תומך בהנחיות 2017 ACC/AHA שלחץ הדם שווה או מעל 130/80 ממ"כ במרפאה קשור בסיכון CV?

תאריך: 29/07/2019

מטרת המחקר שבוצע בנתוני  Kaiser Permanenteבארה"ב היתה לבדוק האם הקשר בין לחץ הדם הסיסטולי שנמדד במרפאה במכשיר אוסצילומטרי לבין התוצא ה – CV תומך באחד משני ספי אבחנה: שווה או מעל 140/90 ממ"כ או שווה או מעל 130/80 ממ"כ. להמשך קריאה

האם חדילת-אורח בנשים (menopause) גורמת ליל"ד? עדיין אין תשובה

תאריך: 29/07/2019

סקירה מפורטת ע"י אפידמיולוג מפדואה באיטליה עוסקת בשאלה על הקשר בין חדילת אורח והתפתחות של יל"ד. הסקירה ארוכה ואני אתייחס למספר גורמים "מתחרים" אפשריים שיכולים לגרום לעלייה בלחץ הדם. להמשך קריאה

האם צריכת תרופות רבות ואדישות הם חזאים חדשים לסיכון ה- CV בקשישים בעוד שלחץ הדם הסיסטולי, רמת הכולסטרול הכללי ו – HDL אינם חזאים יותר למחלה CV?

תאריך: 29/07/2019

מטרת החוקרים מהולנד היתה לפצח מודלים עם תיקוף פנימי לחיזוי הסיכון לאירועים CV ללא ועם תמותה תוך הערכה מחודשת של ערך החיזוי של גורמי סיכון מסורתיים וחדשים ולבדוק השפעת סיכונים מתחרים לתמותה שאינה קרדיו-וסקולרית. להמשך קריאה

האם קיימת הצדקה להורדה בתרופות ליל"ד בחולים סיעודיים בלי ועם דמנציה?

תאריך: 29/07/2019

מטרת המחקר הרב –מרכזים בארה"ב היתה לתאר במחקר עוקבה תצפיתי מאפיינים של טיפול תרופתי ביל"ד בקרב אוכלוסייה במוסדות סיעודיים ללא ועם דמנציה והקשר בין הטיפול ביל"ד לתוצאים בעלי החשיבות לאנשים עם דמנציה להמשך קריאה

האם שתייה מתונה של אלכוהול בהיריון מגינה מפני עלייה בלחץ הדם בצאצאים בילדות ובהתבגרות?

תאריך: 29/07/2019

מטרות מחקר הגרמני מסוג "חתך" היתה לבדוק את הקשר בין צריכה נמוכה או מתונה של אלכוהול בנשים בהריון על הסיכון של עלייה בלחץ הדם והאם הקשר משתנה ע"י המצב הסוציו-אקונומי, חשיפת האם לעישון ו – BMI בילדים ומתבגרים. להמשך קריאה

האם חשיפה ליל"ד ו – LDL ברמה בינונית בבגרות הצעירה קשורה כל אחד בנפרד בסיכון CV בחיים המאוחרים יותר?

תאריך: 29/07/2019

מטרת המחקר הרב-מרכזי בארה"ב היתה לבדוק האם קיים קשר עצמאי בין חשיפת מבוגרים צעירים לגורמי סיכון CV לבין הסיכון למחלה CV בחיים המאוחרים יותר. הנתונים נאספו מקרב 6 עוקבות אמריקאיות החל מגיל 18 לאורך השנים עד תקופת חיים מאוחרת יותר שכללו מסלולים של HDL ו – LDL ולחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי. להמשך קריאה