מה חדש בהנחיות החדשות של האיגוד הבין לאומי ליל"ד?

תאריך: 02/06/2020
hip1

ההנחיות הבין לאומיות לטיפול ביל"ד במרפאה שפורסמו לאחרונה אינן שנות במהותן מההנחיות האירופיות משנת 2018 ושלנו משנת 2018 פרט לחיבור בין לחץ דם מיטבי (נמוך מ – 120/80 ממ"כ) ותקין (120-129/80-84 ממ"כ) ללחץ דם תקין (נמוך מ – 130/85 ממ"כ) ושונה באופן מהותי מההנחיות האמריקאיות משנת 2017 שבו ערך תקין הוא נמוך מ – 120/80 ממ"כ ואילו לחץ דם מוגבר הוא בין 120-129 ונמוך מ – 80 ממ"כ. להמשך קריאה

האם לסוגי ARBs השונים יש השפעה שונה על רמת הנוגדנים לקולטן AT1 באיזון לחץ הדם?

תאריך: 02/06/2020

מטרת המחקר שבוצע בקרב משתתפי מחקר Healthy Aging in Neighborhoods of Diversity across the Life Span (HANDLS) בארה"ב היתה לבדוק את השכיחות לנוגדנים לקולטן AT1 של AII בחולי יל"ד מבוגרים ולברר את הקשר עם סוגי תרופות ליל"ד בקרב אנשים עם ובלי נוגדנים אלו בנסיוב. להמשך קריאה

האם השכיחות של לחץ דם גבוה שנמדד על פי ספי הנחיות ESC/ESH הוא גבוה יותר ושיעור אלו שמאוזנים הוא נמוך יותר על פי הנחיות ACC/AHA בקשישים?

תאריך: 02/06/2020

מטרת העיבוד הנוכחי שבוצע ע"י חוקרים שוויצריים היתה לבדוק את השפעת הורדת ספי לחץ הדם על השכיחות של יל"ד ואיזונו ואת השיעור של משתתפים עם מצבי בריאות מורכבים מעבר לקטיגוריות לחץ דם אלו. העיבוד התבסס על נתונים מ – 3,210 משתתפים בעוקבה מלוזאן מגיל 67 עד 80. להמשך קריאה

האם להפחתת מספר התרופות ליל"ד בקשישים מעל 80 אין השפעה לרעה על איזון הלחץ הסיסטולי?

תאריך: 02/06/2020

מטרת המחקר שבוצע ב-16 מרכזי בריאות ראשוניים באנגליה היתה לבדוק אפשרות להורדת מספר התרופות ליל"ד ללא שינוי מובהק באיזון הלחץ הסיסטולי או בתופעות הלוואי בקשישים מעל גיל 80. להמשך קריאה