האם מעכבי המערכת רנין-אנגיוטנסין עדיפים על חסמי תעלות הסידן בהפחתת הפרשת החלבון בחולי סוכרת עם יל"ד? סקירה ומטה-אנליזה

תאריך: 30/07/2020

מטרת המטה-אנליזה שבוצעה ע"י חוקרים בעיקר ממרכז הלב של "הר סיני" בניו יורק היתה לבדוק את היעילות של מעכבי תעלות הסידן בהשוואה למעכבי RAS (ACEI/ARB) בהפחתת הפרשת החלבון בחולי סוכרת עם יל"ד. להמשך קריאה

האם חיזוי הסיכון ה – ASCVD עם לחץ הדם שנמדד במרפאה משפר את ההבחנה בין אנשים עם וללא יל"ד בערות או בשינה?

תאריך: 30/07/2020

מטרת המחקר שבוצע במספר אוניברסיטאות בארה"ב היתה לבדוק את הקשר בין מדד הסיכון הקרדיו-וסקולרי הכללי ויל"ד בערות ובשינה תוך שימוש בנתונים של משתתפים בגיל 40-79 שביצעו ABPM במחקר Year 30 Coronary Artery Risk Development in Young Adults בין 2015-2016 (716 משתתפים) ומחקר Jackson Heart Study בין 2000-2004 (770 משתתפים). להמשך קריאה

האם יש להפסיק את הטיפול התרופתי ביל"ד בקשישים?

תאריך: 30/07/2020

מטרת העיבוד במסגרת Cochrane Systematic Review – Intervention Version היתה לבדוק האם הפסקת הטיפול התרופתי ביל"ד בקשישים מעל גיל 50 הוא ישים ולהעריך את השפעת ההפסקה של הטיפול על התמותה, התוצא ה – CV, על לחץ הדם ועל איכות החיים. להמשך קריאה

מה הן ההמלצות למדידה ביתית של לחץ הדם בגלוי הדעת של ה- American Heart Association ו – ?American Medical Association

תאריך: 30/07/2020

גילוי דעת זה ביחד עם גילוי הדעת של החברה האירופית ליל"ד מאשרים מה שאני כבר עושה שנים רבות – הסתמכות על המדידות בבית ולא על המדידות במרפאה באיבחון וטיפול ביל"ד. להמשך קריאה

האם רמות גבוהות יותר של אלדוסטרון עדיין בטווח התקין קשורות בסיכון גדול יותר לטרשת עורקים תת-קלינית ולתמותה מכל סיבה?

תאריך: 30/07/2020

מטרת המחקר שבוצע במסגרת Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis האמריקאי היתה לבדוק את הקשר בין רמת האלדוסטרון עם טרשת עורקים תת-קלינית ותמותה מכל סיבה להמשך קריאה

האם הטיפול במעכבי SGLT2 מוריד את התוצאים ה – CV, אי ספיקת הלב והכלייתיים בסוכרת מסוג 2 ללא תלות בהורדת לחץ הדם?

תאריך: 30/07/2020

מטרת המחקר הרב מרכזי, הרב לאומי היה לבדוק האם השפעת אמפאגליפלוזין על לחץ הדם היה ללא תלות בלחץ הסיסטולי בבסיס ומצב אי ספיקת הלב והאם, ההשפעה על התוצאים ה – CV ומצב אי ספיקת הלב היו מושפעים ע"י ממוצע הלחץ הסיסטולי המעודכן או ע"י שינוי מוקדם בלחץ הסיסטולי לאחר תחילת הטיפול התרופתי. להמשך קריאה

האם מעכבי המערכת רנין-אנגיוטנסין עדיפים על חסמי תעלות הסידן בהפחתת הפרשת החלבון בחולי סוכרת עם יל"ד? סקירה ומטה-אנליזה

תאריך: 30/07/2020

מטרת המטה-אנליזה שבוצעה ע"י חוקרים בעיקר ממרכז הלב של "הר סיני" בניו יורק היתה לבדוק את היעילות של מעכבי תעלות הסידן בהשוואה למעכבי RAS (ACEI/ARB) בהפחתת הפרשת החלבון בחולי סוכרת עם יל"ד. להמשך קריאה