13th International Meeting of the French Society of Hypertension

תאריך: 19/12/2019 - 20/12/2019
PARIS

On behalf of the Scientific Committee, we are pleased to announce you the upcoming "39es Journées de l'Hypertension Artérielle –  13th International Meeting of the French Society of Hypertension" which will be held in Paris, at ”Cité Universitaire (CIUP)” on Thursday December 19th and Friday December 20th , 2018.

להמשך קריאה

האם תפקידו של יל"ד הוא בתחזוק הזילוף בקליפת הכליות עם העלייה בטרשת העורקית ובהפרעה בוויסות מחזור הדם בכליות?

תאריך: 31/05/2019

מטרת המחקר שבוצע ביפאן היתה לברר באופן היסטופתולוגי האם הטרשת בכליות נגרמת ע"י הגיל או ע"י יל"ד או שניהם ביחד. במחקר נכללו אוטופסיות של 59 אנשים ללא מחלת כליות כאשר 28% מהם סבלו מיל"ד. להמשך קריאה

האם עיבודים לאחר מעשה של מחקר ADVANCE תומכים ביעד הורדת לחץ הדם מתחת ל – 130/80 ממ"כ בחולי סוכרת מסוג 2?

תאריך: 31/05/2019

מטרת העיבוד לאחר מעשה של המחקר האקראי והמבוקר פלצבו, כפול- הסמיות הרב-מרכזי והרב- לאומי ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation) שנערך בקרב חולי סוכרת מסוג 2 עם סיכון CV בינוני-עד-גבוה היתה לבדוק האם התועלת לעומת תופעות הלוואי בטיפול נמרץ ביל"ד מושפעים מלחץ הדם הבסיסי או מהסיכון ה – CV. להמשך קריאה

האם כבר ביל"ד דרגה 1 לפי ACC/AHA 2017 קיימת מחלת כלי הדם הקטנים במוח עם נזקים כמו האדרה בחומר הלבן, לקונות ודימומי-מיקרו?

תאריך: 31/05/2019

מטרת המחקר שבוצע בקוריאה היתה לבדוק את הקשר ביו יל"ד בדרגה אחת ( 130- 139/80-89 ממ"כ לפי הנחיות (ACC/AHA 2017 עם מחלת כלי הדם הקטנים באוכלוסייה בריאה להמשך קריאה

האם מדידת לחץ הדם בבית בבוקר יעילה יותר מערכי לחץ הדם בבוקר ב – ABPM מבחינת השיחזור והקורלציה הטובה יותר עם הפגיעות באברי מטרה?

תאריך: 31/05/2019

מטרת המחקר שבוצע בסין היתה לבדוק לאיזו שיטת מדידת לחץ הדם בבוקר יש יכולת שחזור טובה יותר וקשורה יותר בנזק וסקולרי (מהירות גל הפעימה קרוטיד-פמורל ויחס אלבומין/קראטינין). להמשך קריאה