האם יש להפסיק את הטיפול התרופתי ביל"ד בקשישים?

תאריך: 30/07/2020

מטרת העיבוד במסגרת Cochrane Systematic Review – Intervention Version היתה לבדוק האם הפסקת הטיפול התרופתי ביל"ד בקשישים מעל גיל 50 הוא ישים ולהעריך את השפעת ההפסקה של הטיפול על התמותה, התוצא ה – CV, על לחץ הדם ועל איכות החיים. להמשך קריאה

האם חיזוי הסיכון ה – ASCVD עם לחץ הדם שנמדד במרפאה משפר את ההבחנה בין אנשים עם וללא יל"ד בערות או בשינה?

תאריך: 30/07/2020

מטרת המחקר שבוצע במספר אוניברסיטאות בארה"ב היתה לבדוק את הקשר בין מדד הסיכון הקרדיו-וסקולרי הכללי ויל"ד בערות ובשינה תוך שימוש בנתונים של משתתפים בגיל 40-79 שביצעו ABPM במחקר Year 30 Coronary Artery Risk Development in Young Adults בין 2015-2016 (716 משתתפים) ומחקר Jackson Heart Study בין 2000-2004 (770 משתתפים). להמשך קריאה

האם מעכבי המערכת רנין-אנגיוטנסין עדיפים על חסמי תעלות הסידן בהפחתת הפרשת החלבון בחולי סוכרת עם יל"ד? סקירה ומטה-אנליזה

תאריך: 30/07/2020

מטרת המטה-אנליזה שבוצעה ע"י חוקרים בעיקר ממרכז הלב של "הר סיני" בניו יורק היתה לבדוק את היעילות של מעכבי תעלות הסידן בהשוואה למעכבי RAS (ACEI/ARB) בהפחתת הפרשת החלבון בחולי סוכרת עם יל"ד. להמשך קריאה

האם לקשר בלתי קווי בין שונות סיסטולית לבין אירועים CV עם וללא תמותה יש השפעה על הפרוגנוזה בחולי יל"ד עם סיכון מוגבר? – דיווח ממחקר SPRINT

תאריך: 30/07/2020

מטרת המחקר האיטלקי –אמריקאי היתה לחקור את הקשר בין שונות נמוכה ושונות ארוכת-טווח של הלחץ הסיסטולי עם אירועים CV במשתתפי מחקר SPRINT (עם סיכון CV גבוה). להמשך קריאה

האם טיפול ספציפי בתיאזידים במחקר SPRINT הוריד את כלל התוצאים ה – CV? – עיבוד "לאחר מעשה".

תאריך: 30/07/2020

מטרת העיבוד לאחר מעשה של מחקר SPRINT (שבו נמצא כידוע שטיפול נמרץ להורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ בהשוואה להורדה מתחת ל – 140 ממ"כ בחולי יל"ד ללא סוכרת הוריד באופן מובהק את הסיכון לאירועים (CV היתה לבדוק האם שימוש בתיאזידים שיפר את התוצא ה – CV באלו שקיבלו טיפול נמרץ לעומת אלו שלא טופלו בתיאזידים. להמשך קריאה

האם מעכבי המערכת רנין-אנגיוטנסין עדיפים על חסמי תעלות הסידן בהפחתת הפרשת החלבון בחולי סוכרת עם יל"ד? סקירה ומטה-אנליזה

תאריך: 30/07/2020

מטרת המטה-אנליזה שבוצעה ע"י חוקרים בעיקר ממרכז הלב של "הר סיני" בניו יורק היתה לבדוק את היעילות של מעכבי תעלות הסידן בהשוואה למעכבי RAS (ACEI/ARB) בהפחתת הפרשת החלבון בחולי סוכרת עם יל"ד. להמשך קריאה

האם הטיפול במעכבי SGLT2 מוריד את התוצאים ה – CV, אי ספיקת הלב והכלייתיים בסוכרת מסוג 2 ללא תלות בהורדת לחץ הדם?

תאריך: 30/07/2020

מטרת המחקר הרב מרכזי, הרב לאומי היה לבדוק האם השפעת אמפאגליפלוזין על לחץ הדם היה ללא תלות בלחץ הסיסטולי בבסיס ומצב אי ספיקת הלב והאם, ההשפעה על התוצאים ה – CV ומצב אי ספיקת הלב היו מושפעים ע"י ממוצע הלחץ הסיסטולי המעודכן או ע"י שינוי מוקדם בלחץ הסיסטולי לאחר תחילת הטיפול התרופתי. להמשך קריאה