האם reserpine היא התרופה החמישית ביל"ד עמיד לטיפול תרופתי?

תאריך: 02/04/2020

מטרת המחקר שבוצע בארה"ב מסוג "אישור רעיון" היתה האם הוספת רסרפין שהיא תרופה סימפתוליטית חזקה יכולה להוריד את לחץ הדם שעמיד לטיפול במעכבי RAS, CCBs, דיורטיקה (כלורתאלידון) ונוגדן לקולטני המינרלוקורטיקואידי.

להמשך קריאה

האם לטיפול ביל"ד לא בשלב המוקדם עם גילויו ולא בשלב מאוחר יותר אין כל השפעה על התמותה והאירועים ה – ?CV – סקר סיסטמתי ומטה-אנליזה.

תאריך: 02/04/2020

מטרת הסקר והמטה-אנליזה שבוצעו בעיקר ע"י חוקרים מאוסטרליה היתה לבדוק האם התחלת טיפול בשלב מאוחר יותר ביל"ד בחולים בגיל הביניים עם סף לחץ דם סיסטולי של 140 ממ"כ או יותר יתבטא בתוצא בריאותי גרוע יותר בהשוואה לתחילת הטיפול מיד עם האיבחון.

להמשך קריאה

האם היעדר פעילות גופנית ולחץ דיאסטולי גבוה קשורים באיכות שינה גרועה בחולי יל"ד?

תאריך: 02/04/2020

מטרת המחקר שבוצע באתיופיה היתה לבדוק את השכיחות והגורמים שקשורים באיכות שינה גרועה בקרב חולי יל"ד במרכז רפואי אוניברסיטאי. המחקר מסוג "חתך" בוצע בקרב 279 (50.9% גברים) חולי יל"ד תוך מעקב של שנה וחצי.

להמשך קריאה

האם בעיבוי של הספטום קיימת כבר הפרעה בתיפקוד העלייה והחדר השמאלי גם ביל"ד מאוזן?

תאריך: 02/04/2020

מטרת המחקר הספרדי היתה לבדוק האם עיבוי של הספטום הוא סמן של השפעה גדולה יותר של יל"ד על תיפקוד הלב בשלבים הראשונים של מחלת לב היפרטנסיבית. אקו לב בוצע בקרב 163 חולי יל"ד מאוזנים היטב (54% גברים, גיל ממוצע 57 (53-60) ובקרב 22 בריאים.

להמשך קריאה

האם לחץ דם נמוך מ – 130/80 ממ"כ בקשישים מגיל 75 ומעלה קשור בתמותה גדולה יותר?

תאריך: 02/04/2020

מטרת המחקר שבוצע בבריטניה היתה לבדוק את הקשר בין לחץ דם הבסיסי והתמותה/התוצאים ה – CV באוכלוסייה מרפואה ראשונית מגיל 75 ומעלה ע"י ריבוד לשבריריות (ללא – 62.5%, קל-33.1%, מתון – 4.1% וחמור – 0.2%). להמשך קריאה

האם יל"ד ממוסך במבוגרים צעירים ובגיל הביניים קשור בעלייה בתגובה הואסקולרית לגירוי מערכת העצבים הסימפתטית, ללחץ דם גבוה בערות ולעלייה בסיכון ה – CV?

תאריך: 02/04/2020

מטרת המחקר הנוכחי שבוצע בארה"ב היתה לבדוק תגובה ואסקולרית לגירוי פרמקולוגי של מערכת העצבים הסימפתטית בחולי יל"ד ממוסך להמשך קריאה